Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

, jako organ administracji rządowej, został powołany z dniem 01 stycznia 1999r. do realizacji zadań określonych w przepisach Prawa budowlanego. Do kompetencji PWINB należą zadania określone w art. 83 ust. 3 w związku z art.82 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r nr. 156 poz. 1118 z pz). 
Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, który ma siedzibę w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 (IV p.), 15-399 Białystok,

tel.(085) 7481270, fax.(085) 7481273.


27 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy


ue

Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2019-2020 czytaj więcej

 


 


 

 UWAGA Komunikat Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców w sprawie placów zabaw

(więcej w AKTUALNOŚCIACH)