Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

, jako organ administracji rządowej, został powołany z dniem 01 stycznia 1999r. do realizacji zadań określonych w przepisach Prawa budowlanego. Do kompetencji PWINB należą zadania określone w art. 83 ust. 3 w związku z art.82 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r nr. 156 poz. 1118 z pz). 
Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, który ma siedzibę w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 (IV p.), 15-399 Białystok,

tel.(085) 7481270, fax.(085) 7481273.


 Rozpatrywania spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego w czasie trwania epidemii (cztaj więcej) 


Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem! (Czytaj Więcej)


KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

Szanowni Państwo,
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić
zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i
zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.
Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu tzn.:
• ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
• wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w
przypadkach niecierpiących zwłoki,
• w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za
pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).
Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.


 

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO w sprawie wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych. (czytaj więcej)

 


Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz

zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej
14-dniowej kwarantannie
Co to oznacza?
(czytaj więcej)


OGŁOSZENIE

W związku z występowaniem na terenie kraju koronawirusa (COVID-19) Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca się do osób załatwiających sprawy wynikające z przepisów Prawa budowlanego  w organach nadzoru budowlanego do ograniczenia kontaktów osobistych w siedzibach organów nadzoru budowlanego do niezbędnego minimum w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania zakażeniem tym wirusem przez okres co najmniej do 28 marca 2020r.

 Z poważaniem

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Witold Roszkowski


ue

Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2019-2020 czytaj więcej

 


 


 

 UWAGA Komunikat Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców w sprawie placów zabaw

(więcej w AKTUALNOŚCIACH)