Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Zasady przyjmowania interesantów w siedzibie WINB

  1. Ze względu na stan epidemii przyjmowanie interesantów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia, w wyznaczonym pomieszczeniu.
  2. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty.
  3. Obsługa interesanta będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i interesantów. Niezbędne jest również zachowanie 1,5 metrowych odstępów między osobami oraz zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Dostępne są również środki do dezynfekcji rąk.
  4. Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.

 

KONTAKT  Z URZĘDEM ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM:

  • tel. (085) 7481270
  • email: sekretariat@winb.bialystok.pl
  • adres skrytki ePUAP: /n6l8u53xtu/skrytka

Zachęcamy do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl oraz profilu zaufanego, który można potwierdzić bez wychodzenia z domu, na przykład za pośrednictwem banku lub zakładając tymczasowy profil, szczegóły dostępne są na stronie www.pz.gov.pl.