Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

WNIOSEK o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianemu się wirusa SARS-CoV2 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie stosuje się.