Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków