Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku - Opłata skarbowa

Informacje

e-budownictwo

Wypełnij i złóż wniosek elektronicznie

 

Zasady przyjmowania interesantów w siedzibie WINB

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych.

Rozpatrywania spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego w czasie trwania epidemii

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

Opłata skarbowa

Z mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z zm.) opłata skarbowa od poświadczeń zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonywanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe od każdej pełnej lub zaczętej strony wynosi 5 zł. Natomiast za poświadczanie własnoręczności podpisu opłata skarbowa wynosi 9 zł.

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.

Opłata skarbowa za pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wynosi 25% stawek określonych w ust. 9 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tj. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.

Z opłaty skarbowej za pozwolenie na użytkowanie zwolnione są podmioty określone a art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tj. m.in.:

 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;

oraz za pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego:

 1. wydane w skutek podań wnoszonych w sprawie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w skutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 2. budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

 

Opłata skarbowa za przyjęcie zawiadomienia o zakończenie budowy wynosi 25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 stosownie oznaczonymi literami a,b,c,e w /w załącznika i dotyczy niżej wymienionych obiektów budowlanych:

 1. warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży do pięciu stanowisk włącznie, placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami - przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna
 2. placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami - służących celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym
 3. budynków kolejowych, takich jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego
 4. stawów rybnych

- od którego organ nie wniósł sprzeciwu

Zwolnione z opłaty skarbowej w tym zakresie są pozwolenia na użytkowanie:

 1. wydane w skutek podań wnoszonych w sprawie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w skutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 2. budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

 

Opłatę skarbową należy wnosić wyłącznie na rachunek Departamentu Finansów Urzędu Miasta Białegostoku (ul. Słonimska 1, pok. 4, telefon: 85 869 69 67) i na podany poniżej numer rachunku bankowego:

 

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta

Bank PEKAO S.A.        26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

 

lub gotówką (bez prowizji) w kasach:

 • Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, pok. 18,
 • Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11 (parter),
 • Starostwa Powiatowego, ul. Borsucza 2,
 • Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Lipowa 16.

 

Taka opłata może być uiszczona bez prowizji także w następujących placówkach Banku PEKAO S.A. w Białymstoku:

 • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok,
 • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, POB w Białymstoku, ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok.