Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Komunikat Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców w sprawie placów zabaw