Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Badanie próbek wyrobów budowlanych

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych przez wykonawców posiadających akredytację laboratorium badawczego, niebędących jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta.

Nr postępowania: WINB.272.1.2020.MB

 

Termin składania ofert:  2020-10-13 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 2020-10-13 godz. 10:15

Termin wykonania: 2023-12-15r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Link do Biuletynu Zamówień Publicznych – (LINK)