Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych.