Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku - O nas

Informacje

20 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku

 wypełnij samodzielnie lub zamów przez CEEB

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Portal eBudownictwo – brama cyfrowych usług Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Wykonanie przeglądu przewodów kominowych

Zgonie z  informacją Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, iż od 18.09.2023r. (https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023  , poz. 1451-1455) protokół elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych, która będzie miała moc prawną.

USTAWA z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Elektroniczny Dziennik Budowy

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie EDB

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie c-KOB

Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Komunikat Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie inwestycji prowadzonych przy ul. Wiewiórczej i Modzelewskiego

Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023

e-budownictwo

Wypełnij i złóż wniosek elektronicznie

 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych.

O nas

Kompetencje:

 

 1. Działalność inspekcyjno–kontrolna, która obejmuje:
 • kontrolę działania powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej,
 • kontrolę działania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
 • badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych,
 • kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowniczym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • sprawdzenie posiadania przez osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 • inspekcję terenową oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie obiektów i robót budowlanych dla których wojewoda jest organem I instancji w/s pozwoleń na budowę:

- hydrotechnicznych, piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystania z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,

- dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,

- usytuowanych na obszarze kolejowym,

- lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

- usytuowanych na terenach zamkniętych.

 1. dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 404 oraz z 2019 r. poz. 630);
 2. elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
 3. inwestycji Krajowego Zasobu Nieruchomości;
 • sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie określonym ustawą o wyrobach budowlanych,
 • współdziałanie z organami kontroli państwowej oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej.
 1. Jest organem II instancji w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do rozstrzygnięć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 2. Prowadzenie jako organ I instancji postępowań administracyjnych w sprawach stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania i zmiany decyzji ostatecznych wydawanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
 3. Prowadzenie jako organ I i II instancji postępowań egzekucyjnych zgodne z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.