Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku - Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Informacje

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku

 wypełnij samodzielnie lub zamów przez CEEB

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Portal eBudownictwo – brama cyfrowych usług Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Wykonanie przeglądu przewodów kominowych

Zgonie z  informacją Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, iż od 18.09.2023r. (https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023  , poz. 1451-1455) protokół elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych, która będzie miała moc prawną.

USTAWA z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Elektroniczny Dziennik Budowy

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie EDB

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie c-KOB

Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Komunikat Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie inwestycji prowadzonych przy ul. Wiewiórczej i Modzelewskiego

Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023

e-budownictwo

Wypełnij i złóż wniosek elektronicznie

 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Obiekty wielkopowierzchniowe wymagają specjalnego nadzoru podczas ich użytkowania. Ponieważ są to obiekty podwyższonego ryzyka podlegają częstszym kontrolom stanu technicznego niż inne obiekty. W związku z tym Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego kieruje apel do ich właścicieli i zarządców.

Celem przeglądów obiektów wielkopowierzchniowych jest zapobieganie narażaniu życia i zdrowia osób, które z nich korzystają. W obiektach tych, z uwagi na ich publiczny charakter, ogólnodostępność, gabaryty czy przeznaczenie (np. pod organizację imprez masowych), może przebywać równocześnie dużo osób. Dlatego obiekty te należy objąć szczególnym nadzorem.

Kontrole i realizacja zaleceń, które mogą być formułowane w ich wyniku, zapewniają utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego tych obiektów. W efekcie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.

Obiekty wielkopowierzchniowe, czyli jakie

Obiekty wielkopowierzchniowe to w rozumieniu Prawa budowlanego:

 • budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2
 • inne obiekty budowlane (poza budynkami) o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Są to na przykład obiekty sportowe, centra sportowo-rekreacyjne, hale widowiskowo-sportowe, hale targowe, hale magazynowe, centra lub galerie handlowe.

Co najmniej dwie kontrole w roku

Zgodnie z przepisami właściciele i zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych mają obowiązek wykonania co najmniej dwóch kontroli w roku:

 • jednej, która powinna zostać przeprowadzona do 31 maja,
 • drugiej przeprowadzanej do 30 listopada.

Reguluje to art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane.

Cel i zakres kontroli

Celem kontroli jest m.in. sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.

Prawidłowo przeprowadzona kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • obiektu, w tym jego m.in. konstrukcji czy elewacji,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych,
 • przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Upoważnieni do kontroli

Kontrole okresowe, w tym kontrole obiektów wielkopowierzchniowych, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Wyniki kontroli

Osoby, które przeprowadziły kontrolę powiadamiają o niej właściwy organ nadzoru budowlanego, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia kontroli. Robią to za pomocą systemu c-KOB albo na piśmie – jeżeli kontrola dotyczyła obiektu budowlanego, dla którego nie prowadzi się książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej. O przeprowadzonej kontroli obiektu wielkopowierzchniowego należy zawsze zawiadomić organ nadzoru budowlanego – także wówczas, gdy podczas kontroli nie stwierdzono uszkodzeń czy braków.

Jeżeli jednak w trakcie kontroli okresowej stwierdzone zostaną uszkodzenia lub braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności:

 • katastrofę budowlaną,
 • pożar,
 • wybuch,
 • porażenie prądem elektrycznym,
 • zatrucie gazem,

właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do ich usunięcia w czasie kontroli lub bezpośrednio po jej przeprowadzeniu.

Organ nadzoru budowlanego na jego postawie przeprowadzi kontrolę, która potwierdzi usunięcie uszkodzeń lub braków. Reguluje to art. 70 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo budowlane.